Seguridad Social (Publieke zorg)

Hieronder geven wij u informatie over de Seguridad Social. Voor vragen hieromtrent kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze instantie.

Wat is Seguridad Social?
De letterlijke vertaling van Seguridad Social is sociale zekerheid. De sociale zekerheid omvat het sociale welzijn en sociale bescherming van personen. In Spanje biedt de overheid net als in Nederland bescherming aan personen bij o.a. gezondheid, armoede, ouderdom, invaliditeit en werkloosheid. 

Degenen die recht hebben op sociale zekerheid in Spanje zijn personen die loonbelasting betalen en autonomos die als zelfstandige belasting in Spanje afdragen. 

Aanmelden Seguridad Social
Naast de twee bovengenoemde groepen zijn er ook de uitkeringsgerechtigden en de pensionado’s met inkomen uit Nederland die woonachtig zijn in Spanje en verplicht premie afdragen in Nederland. Deze groep heeft ook recht op publieke medische zorg in Spanje. Dit komt omdat Nederland en Spanje afspraken met elkaar hebben gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Via het college van zorgverzekeringen (CVZ) kunt u een zogenaamd verdragsdocument (E-121 formulier) verkrijgen en inleveren bij het Spaanse ziekenfonds (Seguridad Social). U bent dan vervolgens geregistreerd bij het Spaanse ziekenfonds en heeft recht op publieke medische zorg.

Waar moet ik het E-121 formulier inleveren?
Het E-121 formulier levert u samen met de nodige documenten, kopie paspoort, NIE formulier in bij een regionaal kantoor van de Seguridad Social. Op de website van de Seguridad Social (www.seg-social.es) kunt u het dichtstbijzijnde kantoor vinden. 

Voor een bezoek aan een officiële instantie in Spanje dient u altijd goed voorbereid te zijn. Neem daarom eerst contact op met het desbetreffende kantoor met de vraag welke documenten u precies dient mee te nemen, want dit kan per regio verschillen.


Centro de salud/ Gezondheidscentrum
Nadat u zich heeft ingeschreven bij de Seguridad Social, kunt u met dat inschijvingsbewijs naar het plaatselijke gezondheidscentrum (Centro Salud) om een pasje aan te vragen. Dit pasje (Tarjeta Sanitaria) geeft u recht op publieke medische zorg. Dan hebben we ook nog een Europees pasje (Tarjeta sanitaria europea) dat u kunt gebruiken voor als u buiten Spanje geholpen dient te worden. 

Wilt u via de publieke zorg een huisarts bezoeken dan dient u naar het Centro de salud bij u in de buurt te gaan. Voor een bezoek aan een specialist via de publieke zorg dient u altijd een doorverwijzing te krijgen van de huisarts van Centro de salud.

Kwaliteit publieke zorg
In de praktijk is een bezoek aan de huisarts bij het Centro de salud op zijn zachts gezegd geen pretje. De lange wachttijden, onpersoonlijke zorg en het moeilijk verkrijgen van een doorverwijzing naar een specialist doen veel mensen besluiten om een particuliere zorgverzekering af te sluiten. 

Een particuliere zorgverzekering overlapt de publieke zorg via de Seguridad Social, echter de kwaliteit van de particuliere zorg zal u in positieve zin verbazen. Afhankelijk van welk zorgverzekeringproduct u afsluit bij een particuliere zorgverzekeraar kunt u zelfs in Nederland een arts, specialist of ziekenhuis bezoeken of door een Nederlands sprekende arts in Spanje geholpen worden. Ook is het mogelijk om in Spanje naar een privé ziekenhuis te gaan waar u zeker goede zorgverlening krijgt. Mogelijkheden genoeg dus!

Medicijnen
Via de Seguridad Social krijgt u korting op medicijnen afhankelijk van uw situatie en leeftijd.
Bij ziekenhuisopname zijn medicijnen inbegrepen, zowel in een publiek als in een privé ziekenhuis.

Spanje Zorgverzekering

Neem contact op met Hypotienda!

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Mobiel:        (+34) 685 461 863
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com