Zorgverzekering: dekking in het buitenland

September 2010

Omdat de zorg die het Spaanse Ziekenfonds biedt vaak te wensen overlaat, sluiten veel Nederlanders een aanvullende zorgverzekering af. Saskia Gruijters is hypotheek- en verzekeringsadviseur in Spanje. Één keer per maand vertelt zij over hypotheken en (zorg-) verzekeringen in Spanje.

'In het artikel van augustus heb ik onder andere uitgelegd aan welke criteria een verzekeraar dient te voldoen bij het afsluiten van een goede zorgverzekering. In dit artikel wordt besproken welke kosten of behandelingen worden vergoed door een basis zorgverzekering. Ik ga niet in op aanvullende dekkingen die mogelijk zijn bij de uitgebreidere verzekeringen, omdat de lijst dan te groot en onoverzichtelijk wordt. 

Vergoeding

In principe vergoedt elk zorgverzekeringsproduct de volgende meest belangrijke ‘basisdekkingen’:

A. Primaire zorg
B. Raadpleging en behandeling door een specialist 
C. Ziekenhuisopname
D. Werelddekking bij spoedgevallen
E. Preventieve onderzoeken

Primaire zorg
Bij de primaire zorg die onder de dekking van een basiszorgverzekering valt kunt u aan het volgende denken:

 • Geneeskundige zorg (huisarts, medisch specialist, verloskundige en paramedicus)
 • Jaarlijkse cardiologische check-up
 • Röntgenfoto's
 • Ambulancevervoer
 • Kinderopvang en kindergeneeskunde
 • 24-uurs service voor spoedgevallen in kliniek en thuis
 • Klinische onderzoeken

Specialisten
Hieronder vallen onder meer:

 • Fysiotherapie
 • Gynaecologie
 • Radiologie, echografie, allergie testen e.d.
 • Psychiatrie en psychologie
 • Revalidatie

Ziekenhuisopname
Hieronder vallen alle ziekenhuiskosten; dus kosten voor algemene behandeling, verpleging, operatiekamer en medicijnen in het ziekenhuis. 

Werelddekking bij spoedgevallen
Werelddekking voor noodgevallen tijdens reizen van maximaal 90 dagen, met permanente 24-uursservice. Hieronder vallen de volgende dekkingen:

 • Vervoer en repatriëring van zieken en gewonden
 • Vervroegde terugkeer door overlijden van familielid
 • Medische raadpleging via de telefoon
 • Ziekenhuisopname (incl. medische en farmaceutische kosten)
 • Spoedeisende tandheelkundige behandelingen


Preventieve onderzoeken
Jaarlijks kan er gebruik worden gemaakt van verschillende preventieve onderzoeken tegen o.a. darmkanker, borst- en baarmoederhalskanker, prostaatkanker, hart- en vaatziekten. Ook inbegrepen is een jaarlijks bezoek aan de tandarts en mondhygiëniste, controle van pasgeborenen tot aan de leeftijd van vier jaar en de benodigde vaccinaties.

Voor de opstelling van bovenstaande dekkingen hebben wij gebruik gemaakt van de voorwaarden van een specifieke zorgverzekeraar. Het gaat om dekkingen die iedere basisverzekering zou moeten bieden. Uiteraard is het mogelijk om de dekking uit te breiden. Voor een compleet overzicht van dekkingen en productsoorten kunt u contact opnemen met een deskundige.'

Dit artikel is geschreven door Saskia Gruijters, verbonden aan Hypotienda. 

Spanje Zorgverzekering

Neem contact op met Hypotienda!

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Mobiel:        (+34) 685 461 863
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:         info@hypotienda.com